Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Artikel 3. Toepasselijkheid

Artikel 4. Het aanbod

Artikel 5. Herroepingsrecht

Artikel 6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 7. Verplichtingen van de ondernemer bij herroepingsrecht

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9. Retourneren

Artikel 10. Verplichtingen van de ondernemer tijdens het retourproces.

Artikel 11. Prijs

Artikel 12. Betaling

Artikel 13. Duur, opzegging, verlenging

Artikel 14. Garantiebepaling en klachtenregeling

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Dag: kalenderdag
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen FrancesFalicia.nl en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en FrancesFalicia.nl  gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

FrancesFalicia.nl (Let op dit is geen retouradres)

Viaductstraat 3-7 9725 BG Groningen

e-mailadres: Klantenservice@FrancesFalicia.nl

KvK-nummer: 72588896

Btw-nummer: NL001444124B84

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FrancesFalicia.nl en op tot elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Indien de ondernemer gebruik maakt van foto’s kan het voorkomen dat de kleuren afwijken van origineel.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van de producten binden FrancesFalicia.nl niet.

Artikel 4.1 Gift cards

 1. Gift cards zijn 1 jaar geldig na afgifte datum.
 2. De gift card werkt niet in combinatie met kortingscodes.
 3. De cadeaukaart hoeft niet in een keer besteed te worden.
 4. Deze gift card is enkel online in onze webshop te besteden.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen (na ontvangst) zonder opgave van reden ontbinden.
 2. Na deze melding heeft de consument nogmaals 14 werkdagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meld hij dit binnen de aangegeven tijd door dit te melden via klantenservice@francesfalicia.nl
 4. Zodra deze mail in behandeling is genomen zal de consument hiervan op de hoogte worden gesteld.

Artikel 6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals in de winkel ook zou mogen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van de manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7. Verplichtingen van de ondernemer bij herroepingsrecht

 1. De consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door dit te mailen naar klantenservice@francesfalicia.nl Zodra deze mail is behandeld zal de ondernemer de consument hiervan op de hoogte stellen.
 2. De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument binnen 14 dagen nadat de ondernemer de mail van de klant heeft verwerkt. Of nadat de producten zoals omschreven in artikel 6 retour zijn gekomen. De vergoeding is inclusief de leveringskosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht. Bij een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zullen de leveringskosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht niet vergoed worden.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. In verband met hygiëne kunnen oorbellen niet geretourneerd worden. En worden deze producten uitgesloten van het retourrecht.
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materieel drager.
 3. Giftcards kunnen niet geretourneerd worden.
 4. Het retourneren van bundel producten is enkel mogelijk als alles geretourneerd wordt. Delen retourneren is niet mogelijk.
 5. Het is niet mogelijk om een gratis ontvangen product d.m.v. een actie te houden, als het gekochte product geretourneerd wordt. Indien dit wel gebeurt zullen we  de prijs van het gratis ontvangen product verrekenen.

Artikel 9. Retourneren

 1. In artikel 5 staat hoeveel tijd de consument kan nemen voor het retourneren.
 2. Stuur een mail naar klantenservice@francesfalicia.nl met daarin je naam ordernummer en wat je wil retourneren.
 3. Retouradres: FB Fulfilment Magazijn t.a.v.  Frances Falicia Osloweg 131 9723 BK Groningen 
 4. Retourzendingen zonder naam en ordernummer worden niet verwerkt.
 5. De retourkosten zijn voor de consument.
 6. Zie artikel 6 voor verplichting consument tijdens bedenktijd.
 7. Voor meer info over retourneren

Artikel 10. Verplichtingen van de ondernemer tijdens het retourproces.

 1. Als de ondernemer de retourzending van de klant heeft ontvangen stuurt ondernemer de klant een bevestiging via de mail. Dit is enkel mogelijk als de consument de gevraagde gegevens aan zijn/haar retourzending heeft toegevoegd heeft bij zijn/haar retourzending.
 2. De ondernemer vergoed de prijs van het product en indien de volledige order is geretourneerd betaalt de ondernemer ook de leveringskosten terug die de ondernemer zelf in rekening heeft gebracht.
 3. De terugbetaling zal binnen 14 dagen gebeuren nadat de retourzending in goede orde is ontvangen.
 4. Is de order gedeeltelijk betaald met een giftcard dan zal eerst het bedrag teruggestort worden op de giftcard.

Artikel 11. Prijs

 1. De genoemde prijzen zijn ondervoorbehoud. Bij een foutieve prijsstelling kan FrancesFalicia.nl de koop ontbinden en zal het geld teruggestort worden.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Kortingscodes kunnen niet tegelijk worden gebruikt. Enkel 1 code per bestelling.
 4. Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden op reeds afgeprijsde artikelen.
 5. Sale artikelen en specials kunnen uitgesloten zijn voor bepaalde acties.
 6. Bij gratis (gekregen) artikelen geldt de regel op = op.
 7. Er kan geen service of rechten verleend worden op gratis (gekregen) artikelen. Indien een gratis artikel op is zal een passend alternatief geboden worden.
 8. Het is mogelijk dat bepaalde categorieën uitgesloten zijn van kortingscodes.

Artikel 12. Betaling

 1. De betaling zal geschieden bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 13. Duur, opzegging, verlenging

 1. Indien een product niet geleverd kan worden binnen 30 dagen heeft de consument en FrancesFalicia.nl het recht om de order op te zeggen zonder opgave van reden.

Artikel 14. Garantiebepaling en klachtenregeling

 1. By Frances Falicia geeft 3 maanden garantie op sieraden.
 2. By Frances Falicia geeft 1 jaar garantie op verkleuringen mits onze verzorgingstips zijn opgevolgd. Om extra lang plezier te hebben van je sieraad adviseert By Frances Falicia om de verzorgingstips goed op te volgen.
 3. Indien de consument een klacht heeft kan de consument mailen naar klantenservice@francesfalicia.nl.  Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van FrancesFalicia.nl  van personeel en producten van FrancesFalicia.nl  voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is FrancesFalicia.nl  aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. FrancesFalicia.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van FrancesFalicia.nl